วิเคราะห์

ขั้นตอนแรกของการเจียระไนทับทิม คือ การวิเคราะห์ก้อน ซึ่งรวมไปถึง เนื้อ สี รอยแตกร้าว และเหลี่ยมมุมต่างๆ ทุกกระบวนการนี้จะการวิเคราะห์โดยผู้เชียวชาญเพื่อดึงเอาความสวยงามอันเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งมีความแตกต่างกันในทับทิมแต่ละก้อนให้ออกมามากที่สุด เนื่องจากทุกเหลี่ยมสามารถเปลี่ยนการสะท้อนแสง จุดสี และประกายของทับทิม ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของทับทิม