ประวัติบริษัท

Born from sincere love and passion

จากความรักและความหลงใหลในอัญมณีของคุณวีระศักดิ์ ตรีโรจน์อนันต์ ท่านจึงได้ก่อตั้งบริษัท วีระศักดิ์ เจมส์ จำกัด (“วีระศักดิ์ เจมส์”) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2525 จากความหลงใหลนั้น ท่านได้นำบริษัทมาสู่ความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพ และการจัดการตลอดจนการสรรหาอัญมณีที่มีค่าและสวยงาม จากเหมืองที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลก ผ่านการคัดสรรและการเจียระไนโดยช่างมืออาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานสูงสุดเพื่อพร้อมส่งต่ออัญมณีอันทรงคุณค่าออกสู่ตลาดโลก