ผู้ก่อตั้งวีระศักดิ์ เจมส์

บริษัท วีระศักดิ์ เจมส์ จำกัด ก่อตั้งโดย คุณ วีระศักดิ์ ตรีโรจน์อนันต์ โดยแรกเริ่มท่านได้เริ่มสายอาชีพของท่านจากการเป็นช่างทอง ท่านได้ผลิตตัวเรือนที่มีความสวยงาม ประณีต อย่างไรก็ตามท่านได้ค้นพบว่า สิ่งที่ดึงดูดใจท่านมากที่สุดไม่ใช่ตัวเรือนอันประณีต หากแต่เป็น อัญมณีสีแดง ที่เฉิดฉายอยู่บนตัวเรือนนั้น ท่านจึงเริ่มทำการศึกษาค้นคว้า และหันเหเข้าสู่เส้นทางสายอัญมณีอย่างเต็มตัว จวบจนปัจจุบัน วีระศักดิ์เจมส์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความประณีตในการเจียระไน และการบริการจากพนักงาน เรามีความมั่นใจว่าชิ้นงานทุกชิ้นมีมาตรฐาน และ คุณภาพที่ดีพร้อม ก่อนถูกส่งต่อไปถึงมือลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่าน