โมซัมบิก – เหมืองแห่งความรุ่งโรจน์

‘เหมืองแห่งความรุ่งโรจน์’

มองตาเปซ ประเทศโมซัมบิก

โมซัมบิกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา นอกจากโมซัมบิกเป็นประเทศที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งแล้ว ยังเป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายว่าเป็นแหล่งค้นพบทับทิมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทับทิมถูกค้นพบในประเทศโมซัมบิกครั้งแรก โดยนายพรานท้องถิ่น ในพุทธศักราช 2551 จากการค้นพบนี้ทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึง ความยิ่งใหญ่ของแหล่งทับทิมแห่งใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทับทิมในประเทศโมซัมบิก ซึ่งมีการประมาณการไว้ว่าเป็นแหล่งทรัพยากรของทับทิมคิดเป็นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ของทับทิมทั่วโลก ในปีพุทธศักราช 2555 จวบจนปัจจุบัน Gemfields บริษัททำเหมืองขนาดใหญ่จากประเทศอังกฤษได้รับสัมปทานการทำเหมืองทับทิมกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ในเมืองมองตาเปซ ประเทศโมซัมบิก